loading...

Monday, January 7, 2013

Status Facebook : Motivasi dan Inspirasi Islam Sumber Al Qur’an dan Al Hadist

*      Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah kejadianku, maka perindahlah perangaiku. (HR Ahmad)

*      Sungguh Allah benar-benar ridho pada hamba jika makan lalu memujinya atas makanan itu, jika minum lalu memujinya atas minuman itu(HR Muslim)

*      Orang yang makan dan lagi bersyukur setara dengan orang yang berpuasa dan/lagi bersabar (HR Bukhari)
*      Sungguh Allah wajibkan kamu berlaku ihsan (dgn baik dan maksimal) dalam segala hal. (HR Muslim)

*      Ya Allah, cukupilah aku dengan rizki-Mu yang halal (supaya aku terhindar) dari yang haram.(HR.Tirmidzi)

*      Sesungguhnya, ada 2 hal pada dirimu yang dicintai oleh Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. (HR.Muslim)

*      Diantara dosa-dosa besar adalah berkata kasarnya seseorang kepada kedua orang tuanya. (HR.Bukhari)

*      Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji dan yang ucapannya kotor (HR Bukhari)

*      Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (HR Bukhari)

*      Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (Al ‘Ashr:3)

*      Allah tidak menyukai tiga perkara yaitu; banyak bicara, banyak bertanya (yang berlebihan) serta menyia-nyiakan harta. (HR Muslim)

*      Allah tidak menyukai tiga perkara yaitu; banyak bicara, banyak bertanya (yang berlebihan) serta menyia-nyiakan harta. (HR Muslim)

*      Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. (HR. Abu Dawud)

*      Ada 3 perkara yang membinasakan; hawa nafsu yang dituruti, kekikiran yang dipatuhi, dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri." (HR.Thabrani)

*      Tiada akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan.(HR.Bukhari)

*      Jangan mendendam atas kesalahan orang lain.(HR.Muslim)

*      Hendaklah salah seorang diantara kalian mencermati kepada siapa ia berteman.(HR.Tirmidzi)

*      Bencilah musuhmu sekedarnya.Karena boleh jadi suatu hari nanti ia akan jadi orang yang kau cintai (Ali bin Abi Thalib ra)

*      "Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan kawan bergaul yang sholeh lebih baik daripada menyendiri." (HR.Hakim)

*      Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang selalu taqwa, selalu merasa cukup, dan berusaha menyembunyikan amal." (HR.Muslim)

*      "Tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini, melainkan setelah sempurna rezekinya." (HR. Al-Hakim)

*      "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya maka hendaknya ia menyambung tali silaturahmi." (HR.Bukhari)

*      "Sesungguhnya Allah Ta’ala itu Maha Memberi, Dia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia." (HR. Al-Baihaqi)

*      Siapa memberi kelonggaran org yang susah,niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia&akhirat (HR Muslim)

*      Sesungguhnya Allah itu Mahalembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan” (HR.Muslim)

*      Sesungguhnya Allah itu Mahalembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan” (HR.Muslim)

*      Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling besar mendatangkan manfaat (baik) bagi manusia yang lain.(HR Thabrani)

*      Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut." (HR.Muslim)

*      Dan janganlah terlalu banyak tertawa.Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. (HR Ahmad)

*      Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dijauhi manusia karena ditakuti kejahatannya. (Mutafaq’alaih)

*      Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aib-aib orang lain.

*      Allah melaknat penyuap, penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. (HR. Ahmad)

*      Di antara akhlak seorang mukmin adalah baik dalam berbicara, tekun bila mendengarkan, berwajah ceria, dan menepati janji.(HR. Ad-Dailami)

*      Orangtua adalah pintu surga yang paling tengah, apabila kamu mau maka sia-siakanlah pintu tersebut atau peliharalah.(HR.Tirmidzi)

*      Termasuk dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.(HR.Tirmidzi)

*      Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya se-muslim maka Allah akan mengangkat derajatnya.(HR.Thabrani)

*      Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. (HR Ahmad)

*     Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. (HR Abu Daud)

*      Barangsiapa menasihati saudaranya scr rahasia maka sungguh ia telah memberi nasihat dgn sebenarnya & menghargainya" -Imam Syafi'i
*      "Dan, jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya..."(QS Ibrahim : 34)

*      Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci (oleh jiwa) & neraka itu diliputi perkara2 yang disukai syahwat (HR Muslim)

*      Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu bernama Ar-Rayyan, yang masuk dari pintu itu pada hari kiamat hanya orang yang berpuasa (HR Bukhari)

*      Jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Coba lihat, seberapa jauh kau telah berusaha, dan seberapa dekat kau dengannya.

*      Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. (HR Tirmidzi)

*      Sesungguhnya Allah Ta’ala itu Maha Memberi, Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. (HR Al Baihaqi)

*      Seorang yang bodoh tapi murah hati (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi kikir. (HR Ath-Thabrani)

*      Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya dia segera memperbaikinya.(HR.Bukhari)

*      Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan waktu senggang.(HR.Bukhari)

*      "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu." (QS. Al Baqarah:216)

*      "Dan barang apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya." (QS.Saba':39)

*      Obatilah orang yang sakit dgn shodaqoh, bentengilah harta kalian dgn zakat & tolaklah bencana dgn berdoa (HR Baihaqi)

*      Siapapun yang merasa puas dengan yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah akan membuatnya berkecukupan. (HR.Bukhari)

*      Shalat subuh menjadikan seluruh umat berada dalam jaminan, penjagaan, dan perlindungan Allah sepanjang hari.(HR.Muslim)

*      "Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di waktu malam dan membangunkan istrinya utk shalat." (HR.abudawud)

*      "Sesungguhnya sebaik2 Penguasa adalh yang mencintai Ulama & seburuk2 ulama adalh yang mencintai penguasa." (Imam Al-Zuhri)

*      "Siapa memberi kelonggaran org yang susah,niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia & akhirat." (HR Muslim)

*      "Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya disisi Allah, lihatlah seberapa tinggi kedudukan Alah dalam hatinya." (Ibnu Atha'ilah)

*      Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang & sabar.~Umar bin Khaththab)~

*      Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran.(HR.Tirmidzi)

*      Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya. (HR. Ad-Dailami).

*      Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. (HR. Ad-Dailami)

*      Barangsiapa yang menahan diri (tidak meminta-minta sekalipun miskin), maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya (HR Bukhari)

*      Tinggalkanlah yang meragukanmu, karena kejujuran adalah ketentraman, dan kebohongan adalah kebimbangan (HR. Tirmidzi)

*      Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. (HR. Al-Baihaqi)

*      "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." (HR. Ahmad)

*      "Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." (QS. Al Qoshosh: 77)

*      Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu dan tidak diterima shodaqoh yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal(HR. Muslim)

*      Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah,niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik bagimu.(HR. Ahmad)

*      Seorang muslim (yang baik) adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain (HR. Bukhari)

*      Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta-benda. (HR. Tirmidzi)

*      Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api.[HR.Tirmidzi)

*      Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dr (kejahatan) lidah dan tangannya.(HR. Ahmad)

*      Sesungguhnya ada 2 hal pada dirimu yang dicintai oleh Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah." (HR.Muslim)

*      Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan." (HR. Abu Dawud)

*      Dari Abi Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa berbuat zhalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka henndaklah ia menyelesaikannya pada hari ini (di dunia) sebelum datang hari dimana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa.Bila ia mempunyai amal shaleh maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizhaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal shaleh maka dosa yang dizhaliminya, ditimpakan kepadanya." (Bukhari - Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud)thumbnail
Judul: Status Facebook : Motivasi dan Inspirasi Islam Sumber Al Qur’an dan Al Hadist
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh

Artikel Terkait Kata-Kata Bijak, Spiritual :

2 komentar:

Silahkan Tinggalkan Komentar atau Pertanyaan Anda : JANGAN komentar yang tidak berhubungan dengan materi dan JANGAN tinggalkan link web karena dianggap spam. Blog ini dofollow sehingga anda akan mendapatkan Backlink gratis.

 
Copyright © 2013. About - Sitemap - Contact - Privacy
Template Seo Elite oleh Bamz